Voeding en Kanker info - genetische modificatie gezondJa, aflatoxine is kankerverwekkend.

De kans dat er aflatoxine in voedingsmiddelen zit is echter erg klein in Nederland dankzij strenge regelgeving en controle binnen de EU.

Wat is aflatoxine?

Aflatoxine is een gifstof gemaakt door de schimmels Aspergillus flavus enAspergillus parasiticus. De schimmels groeien graag in een warme en vochtige omgeving. Vooral in tropische gebieden kan dit probleem zich voordoen. Aflatoxine kan voorkomen op peulvruchten, granen, noten, kruiden en gedroogd fruit als die warm en vochtig worden vervoerd of opgeslagen. Ook producten die hiervan gemaakt worden kunnen aflatoxine bevatten, zoals pindakaas, bier en veevoer. Via besmet veevoer kan aflatoxine ook in melk terecht komen.

Aflatoxine is een hittebestendige gifstof. Dit betekent dat het niet onschadelijk kan worden gemaakt door het eten te verhitten.

Kankerverwekkende stof

Aflatoxine is kankerverwekkend en giftig. Er is een toelaatbare dagelijkse inname vastgesteld. Dit is de hoeveelheid die iemand elke dag van de stof binnen mag krijgen zonder dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Voor meer informatie over de toelaatbare dagelijkse inname kunt u kijken bij Het Voedingscentrum – Toelaatbare dagelijkse inname

Wetgeving en veiligheid

Voor fabrikanten van voedingsmiddelen zijn er regels hoeveel aflatoxine er in producten mag voorkomen. Er wordt hierop streng gecontroleerd. Deze waarden staan weergegeven in het rapport van de Europese Unie.

Door de strenge controle in Nederland op schadelijke stoffen in voedingsmiddelen is het risico klein om een schadelijke hoeveelheid binnen te krijgen. In Nederland is de regelgeving voor veevoer voor melkveehouderijen en melk (-producten) op elkaar afgestemd. Als gevolg van deze regeling wordt aflatoxine bijna nooit meer aangetroffen in Nederlandse melk(-producten). En als er wél aflatoxine wordt aangetroffen, wordt er direct alarm geslagen. De hele partij wordt vernietigd en de import tijdelijk gesloten.

Noten, granen, gedroogd fruit en kruiden kunnen in Nederland dus zonder angst voor aflatoxine worden gebruikt.