Hoewel het team achter Voeding en Kanker info maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Het team achter Voeding en Kanker Info aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Aan de adviezen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Neem bij vragen over uw persoonlijke situatie altijd contact op met uw arts of diëtist. De adviezen op deze website zijn geschreven voor de gemiddelde geïnteresseerde en patiënt. Het is helaas onmogelijk om voor elke specifieke situatie of combinatie van behandelingen een advies te schrijven. Ga met specifieke vragen over uw situatie altijd naar uw arts of diëtist.

Auteursrecht

Het auteursrecht berust bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds achter de website www.voedingenkankerinfo.nl. De informatie op deze site mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal worden verwerkt of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds achter Voeding en Kanker info. Referenties naar deze website: www.voedingenkankerinfo.nl, URL bezochte pagina, bezocht: dd.mm.jjjj.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij het team achter de website van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de website www.voedingenkankerinfo.nl of de hierbij betrokken organisaties schaadt.

Privacyverklaring

Jouw privacy

Voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het beschermen van je privacy van groot belang. Wij gebruiken de informatie die je verstrekt voor de verwerking van bestellingen en informatieaanvragen om voor u af te handelen. Voor meer informatie kunt u onderstaande privacyverklaring lezen. Wanneer u persoonlijke gegevens moet achterlaten, behandelen wij de gegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Wet van de Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Welke gegevens vragen wij en waarvoor gebruiken we ze?

Van iedere bezoeker van onze website herkent de server automatisch de domeinnaam, maar niet het emailadres. Wij bewaren alleen de domeinnaam van bezoekers van onze webpagina en verzamelen informatie over welke pagina’s bezoekers bekijken en informatie die vrijwillig door de bezoeker wordt gegeven, zoals vragenlijsten en site registraties. De verzamelde informatie gebruiken wij intern voor evaluatie van de website. De informatie gebruiken wij tevens voor verbetering van de inhoud van de website en delen wij niet met andere organisaties voor commerciële doeleinden. De informatie bewaren wij niet.

Wanneer u ons online uw gegevens doorgeeft, geeft u het Wereld Kanker Onderzoek Fonds toestemming om u een reactie te geven op uw ingezonden bericht. Deze reactie geschied uitsluitend per mail.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het team achter Voeding en Kanker info heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Lees meer over het team achter deze website.