- Voeding en Kanker Info - http://www.voedingenkankerinfo.nl -

Heb ik door mijn overgewicht nu meer kans om nogmaals borstkanker te krijgen?

De meeste studies laten zien dat vrouwen met overgewicht meer kans hebben om nogmaals borstkanker te krijgen.

Na de overgang speelt overgewicht een rol bij ontstaan borstkanker

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft wereldwijd alle studies samengevat die onderzocht hebben wat het effect is van overgewicht op het ontstaan van borstkanker. Het resultaat laat zien dat bij vrouwen die voor de overgang borstkanker krijgen, overgewicht geen grotere kans op borstkanker geeft. Bij vrouwen die ná de overgang borstkanker krijgen, speelt overgewicht wel een rol: vrouwen met overgewicht hebben een grotere kans op borstkanker na de overgang.

Er is beperkt bewijs dat vrouwen die na de overgang borstkanker kregen én overgewicht hadden na diagnose, mogelijk een grotere kans hebben om aan hun borstkanker te overlijden.

Overgewicht lijkt kans op nogmaals krijgen van borstkanker te vergroten

Naar het effect van overgewicht op het nogmaals krijgen van borstkanker is ook onderzoek gedaan. Niet alle studies geven hetzelfde antwoord op deze vraag. Er zijn studies die laten zien dat vrouwen die overgewicht hebben een grotere kans hebben om nogmaals borstkanker te krijgen. Er zijn echter ook studies die geen duidelijk gunstig of ongunstig effect van overgewicht laten zien. Het rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds uit 2014 concludeert dat er beperkt bewijs is dat vrouwen met overgewicht mogelijk een grotere kans hebben om te overlijden dan vrouwen die geen overgewicht hebben.

Probeer een gezond gewicht te bereiken

De meeste studies laten zien dat overgewicht de kans om nogmaals borstkanker te krijgen vergroot. Er zijn geen studies die laten zien dat overgewicht beschermt tegen het (nogmaals) krijgen van borstkanker. Het advies is daarom om te proberen overgewicht te voorkomen en/of te proberen om zoveel mogelijk weer op een gezond gewicht te komen (BMI 25 of lager, u kunt uw BMI hier berekenen). Adviezen hoe dat te doen leest u bij ‘Hoe kan ik afvallen als ik door de behandeling te zwaar ben geworden?’.