Voeding en Kanker info - waterNee, het drinken van basisch water heeft geen invloed op de gezondheid. Het maagzuur zorgt meteen na het drinken van dit water dat het niet meer basisch is waardoor er geen effect kan worden verwacht. Het is bovendien ook niet effectief om met voeding of dranken invloed uit te oefenen op eventuele verzuring van het lichaam omdat het lichaam beschikt over een perfect buffersysteem.

Wat is basisch water?

Basisch of alkalisch water is kraanwater dat een scheikundig proces heeft ondergaan en hierdoor een basische pH waarde heeft gekregen (pH>7). Ook zijn er bedrijven die allerlei pillen, druppels en apparaten aanbieden om water basisch te maken. Er zijn geen onderzoeken gevonden die de werking van basisch water hebben onderzocht.

pH

De pH waarde, ook wel zuurgraad genoemd is een maat waarmee de hoeveelheid opgelost zuur of base in water wordt aangegeven. In neutraal water is de pH-waarde 7. Is deze waarde kleiner dan 7, dan noemen we het water zuur, is de pH-waarde groter dan 7 dan is het water basisch. Voor het lichaam en bloed is een pH van 7,35 – 7,45 goed, dit is iets basisch. Urine heeft een pH rond de 6, dat is licht zuur. De pH van urine kan meer variëren door de aanwezigheid van meer of minder afvalstoffen.

Verzuring

In de media verschijnen regelmatig berichten dat door verkeerde voeding en stress het water in lichaamscellen verzuurt en dat zou bijvoorbeeld tot kanker kunnen leiden. Dat is niet waar. Het klopt dat bij grote lichamelijke inspanning verzuring van de spieren kan op treden, dit is echter pas het geval onder extreme omstandigheden zoals bij topsport. Het lichaam reageert direct op een dergelijke verzuring en heeft de beschikking over een perfect buffersysteem om die verzuring goed aan te pakken en het evenwicht te herstellen

Het buffersysteem van het lichaam

In het bloed is altijd bicarbonaat (een base) aanwezig. Deze stof is het belangrijkst voor het in stand houden van de zuurgraad (pH) van het bloed. Bicarbonaat zorgt ervoor dat het bloed niet te zuur wordt maar ook niet te basisch, zodat alle organen optimaal kunnen functioneren en het lichaam zelf niet in gevaar komt. De longen en nieren reguleren de hoeveelheid bicarbonaat in het bloed. Door sneller ademhalen komt er meer bicarbonaat in het bloed en door langzamer te ademen minder. De nieren controleren de concentratie van het bicarbonaat in het bloed door deze vast te houden of juist uit te scheiden.

Bijzondere claims

Rond bijzondere watertjes zoals basisch water, water uit specifieke bronnen of het zogeheten ASEA water worden allerlei gunstige effecten op de gezondheid gesuggereerd. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor omdat deugdelijk onderzoek ontbreekt. Er is één onderzoek beschreven naar het effect van ASEA water op het uithoudingsvermogen van 20 personen tijdens fietsen op een hometrainer. Hierbij werd de groep die ASEA water te drinken kreeg vergeleken met een controlegroep die een placebo (nepmiddel) kreeg aangeboden. Tussen de groep met ASEA water en de placebo groep is geen verschil waargenomen in uithoudingsvermogen. Er is geen onderzoek bekend naar relaties tussen ASEA water en kanker.