Mensen met kanker kunnen problemen met eten ervaren. Voor een studie over de gevolgen van het moeilijker eten bij kanker is het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op zoek naar patiënten die het afgelopen jaar problemen met eten hadden of dit nu nog hebben. Daarnaast is het IKNL op zoek naar de naasten van deze patiënten. Een naaste kan een partner zijn, maar ook andere gezinsleden, familie of een vriend of vriendin die nauw betrokken is bij de zorg voor de patiënt.

Vragenlijst 

Uw deelname een het project bestaat uit het invullen van een vragenlijst over het moeilijker eten bij kanker. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Door het invullen van deze vragenlijst krijgen we meer inzicht in uw ervaringen rondom de gevolgen van het moeilijker eten bij kanker en uw wensen en behoeften omtrent de hulp die u hierbij had willen krijgen. Met uw antwoorden op de vragenlijst kunnen we de zorg voor (toekomstige) mensen met kanker en hun naasten mogelijk verbeteren.

Wanneer u op dit moment problemen met eten ervaart of als u het afgelopen jaar problemen met eten heeft gehad, en u wilt meedoen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

https://nl.surveymonkey.com/r/9M68MJ6

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met

Nora Lize
n.lize@iknl.nl
088 234 62 57