Voeding en Kanker info - Cholesterol atherosclerose

Nee, er zijn geen aanwijzingen dat het cholesterolgehalte van het bloed rechtstreeks invloed heeft op het krijgen van kanker. Het is wel zo dat mensen met kanker vaak een laag cholesterolgehalte in het bloed hebben.

Het lage cholesterol is echter niet de oorzaak van kanker, maar kan worden veroorzaakt door de tumor zelf en is laag geworden nadat de tumor is ontstaan en gaan groeien.

Cholesterol

Cholesterol is een belangrijk onderdeel van het zenuwstelsel, hormonen en van de celwand. Cholesterol komt maar voor een klein deel via het eten van cholesterolrijke voedingsmiddelen in het lichaam. Het meeste cholesterol maakt de lever zelf aan. Het vet in de voeding is daarbij van belang, met name de hoeveelheid verzadigde vetzuren.

Om het cholesterolgehalte in het bloed op een goed d.w.z. niet te hoog peil te houden is het belangrijk om niet teveel producten met verzadigd vet te eten, maar vooral producten met onverzadigde vetzuren te kiezen. Meer informatie over cholesterol leest u bij het Voedingscentrum.

HDL en LDL cholesterol – the good and the bad guy

Er zijn twee soorten cholesterol: het gunstige HDL en het ongunstige LDL. LDL cholesterol vervoert het cholesterol van de lever naar het lichaam. Een hoog gehalte aan het ongunstige LDL cholesterol kan ervoor zorgen dat de bloedvaten dichtslibben. Dit is een van de oorzaken van een hartinfarct of beroerte.

Het HDL cholesterol heeft een gunstig effect doordat het cholesterol vanuit het lichaam naar de lever getransporteerd waar het wordt afgebroken. Voor het lichaam is het gunstig als het totaal cholesterol op een goed peil is en als daarbij het HDL cholesterol hoog is en het LDL cholesterol laag.

Als er gesproken wordt over een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, gaat dit om het LDL cholesterol of om de verhouding totaal cholesterol/HDL.

In de tabel kunt u zien of uw cholesterol gehalte of de verhouding tussen totaal cholesterol en HDL cholesterol ongunstig is.

mmol/l Het cholesterolgehalte is
Totaal cholesterol lager dan 5,0 normaal
5,0 – 6,4 licht verhoogd
6,5 – 7,9 verhoogd
hoger dan 8,0 sterk verhoogd
Verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol 4,0 – 8,0 licht tot matig verhoogd
hoger dan 8,0 sterk verhoogd
LDL cholesterol lager of gelijk aan 2,5 normaal
HDL cholesterol Mannen: hoger of gelijk aan 1,0 normaal
Vrouwen: hoger of gelijk aan 1,2 normaal

Kanker oorzaak van laag cholesterol

In Engeland is een onderzoek geweest waarbij bij ongeveer 22.000 mannen het cholesterol is bepaald. Vervolgens is gekeken hoeveel mannen kanker kregen. De mannen die kanker kregen zijn vergeleken met mannen die het niet kregen. Er was geen verschil in cholesterolwaardes tussen deze twee groepen mannen. Mannen bij wie binnen twee jaar na het onderzoek kanker werd vastgesteld, hadden echter een duidelijk lager cholesterol dan de mannen die geen kanker kregen.

De onderzoekers concludeerden dat het lage cholesterolgehalte in het bloed veroorzaakt werd door de kanker. Andere onderzoekers hebben een zelfde resultaat gevonden. Een laag cholesterol is dus geen veroorzaker van kanker maar een mogelijk gevolg van kanker.

Statines bij verhoogd cholesterol geen effect op het ontstaan van kanker

Voor een goede gezondheid met zo min mogelijk risico op hart- en vaatziekten hoort het totaal cholesterol en het LDL cholesterol laag te zijn. Een van de methoden om het cholesterol te verlagen is met behulp van medicijnen, zoals statines. Omdat bij patiënten, die gewend waren statines te gebruiken, vaak een laag cholesterolgehalte in het bloed hebben als kanker wordt vastgesteld, is gedacht dat statines kanker zouden veroorzaken.

Een recent en grootschalig literatuuronderzoek liet zien dat het gebruik van statines geen invloed lijkt te hebben op het al dan niet krijgen van kanker bij mensen. Andere studies hebben echter juist een beschermend effect van het gebruik van statines op het risico op kanker gezien. Een overzichtsstudie uit 2017 beschrijft ook dat het gebruik van statines mogelijk een gunstig effect  kan hebben op het verlagen van risico op kanker. Er zou een mogelijke toekomstige rol zijn voor statines als aanvullende behandeling bij de bestrijding van kanker. Echter, het werkingsmechanisme van statines is nog onduidelijk en er zal eerst een beter begrip hiervan moeten zijn voor een eventuele toepassing in therapieën mogelijk zal zijn. Er is meer onderzoek nodig voordat sprake kan zijn van toepassing van statines als onderdeel van de behandeling van kanker. Een definitieve conclusie daarover kan op basis van de huidige onderzoeken nog niet worden gegeven.