Voeding en kanker anorexie eetlust snelle verzadigingAnorexie is een gebrek aan eetlust, vaak als gevolg van inflammatie en metabole ontregeling door ziekte. Daarnaast treedt slechte eetlust op bij storingen in het spijsverteringskanaal zoals mondproblemen, vertraagde maagontlediging, obstructies, misselijkheid, diarree, obstipatie en ascites. Ook algemene klachten zoals pijn, koorts, bedlegerigheid of inactiviteit, vermoeidheid, benauwdheid, angst en depressie kunnen de eetlust verminderen. Samen met een vol gevoel door snelle verzadiging leidt slechte eetlust tot een verminderde inname en gewichtsverlies.

Niet goed kunnen eten en/of niet met smaak kunnen eten kan het welbevinden van de patiënt en zijn naasten negatief beïnvloeden. Het onvermogen om voldoende en met smaak te eten veroorzaakt vaak gevoelens van schuld en onmacht bij patiënten en bij naasten. Naasten maken zich vaak zorgen, wat tot uiting kan komen in de maaltijdbereidingen en stimuleren tot eten. Het voortdurend uiten van de zorgen over de inname van voeding en het blijven aandringen hierop door naasten is begrijpelijk. Dit kan averechts werken bij de patiënt met een toch al slechte eetlust.

Aandachtspunten

  • Probeer te achterhalen wat de oorzaak van het gebrek aan eetlust is. Overleg met de arts over medicatie die de oorzaken zou kunnen wegnemen of de klachten verminderen. Wanneer medicatie mogelijk is, moet deze goed opgevolgd worden.
  • Leg aan de patiënt en de naasten uit dat gebrek aan eetlust en snel een vol gevoel krijgen, gevolgen zijn van de ziekte. Deze zijn moeilijk te bestrijden.
  • Beweging en activiteit, zoals een kleine wandeling of deelname aan een trainings- of beweegprogramma kunnen soms de eetlust bevorderen.
  • Als slechte eetlust tot gewichtsverlies leidt, verwijs dan door naar de diëtist.
  • Bespreek met de patiënt deze voedingstips en geef ze eventueel mee. De voedingstips kunt u hier vinden: https://www.voedingenkankerinfo.nl/voedingstips-bij-slechte-eetlust-en-snel-een-vol-gevoel/.