Anorexie en snelle verzadiging

Voeding en kanker anorexie eetlust snelle verzadigingAnorexie is een gebrek aan eetlust, vaak als gevolg van inflammatie en metabole ontregeling door ziekte. Daarnaast treedt slechte eetlust op bij storingen in het spijsverteringskanaal zoals mondproblemen, vertraagde maagontlediging, obstructies, misselijkheid, diarree, obstipatie en ascites. Ook algemene klachten zoals pijn, koorts, bedlegerigheid of inactiviteit, vermoeidheid, benauwdheid, angst en depressie kunnen de eetlust verminderen. Samen met een vol gevoel door snelle verzadiging leidt slechte eetlust tot een verminderde inname en gewichtsverlies.

Niet goed kunnen eten en/of niet met smaak kunnen eten kan het welbevinden van de patiënt en zijn naasten negatief beïnvloeden. Het onvermogen om voldoende en met smaak te eten veroorzaakt vaak gevoelens van schuld en onmacht bij patiënten en bij naasten. Naasten maken zich vaak zorgen, wat tot uiting kan komen in de maaltijdbereidingen en stimuleren tot eten. Het voortdurend uiten van de zorgen over de inname van voeding en het blijven aandringen hierop door naasten is begrijpelijk. Dit kan averechts werken bij de patiënt met een toch al slechte eetlust.

Aandachtspunten