Artikel diarree bij kanker chemoDe oorzaak en aard van de diarree bepaalt het voedingsbeleid en de keuze van de medicatie.

  • Acute diarree  gaat zonder behandeling doorgaans binnen enkele dagen tot een week over.
  • Chronische diarree duurt langer dan twee of drie weken. Behandeling kan zinvol zijn.
  • Paradoxale diarree ofwel overloop diarree is schijnbare diarree bij obstipatie waarbij dunne ontlasting lekt langs een ingedikte ontlastingsprop. Na verwijdering van de ontlastingsprop wordt een anti-obstipatiebeleid gevolgd. Ga verder naar de adviezen voor obstipatie.

Een onderbouwing van de voedingsadviezen bij diarree ten gevolge van mucositis door radio- en chemotherapie ontbreekt, omdat onderzoeken weinig eenduidige conclusies toelaten. Zowel een vetbeperking als een lactosebeperking geven doorgaans geen resultaat.

Probiotica (zuiveldrankjes met speciale bacteriën) zouden een gunstige werking hebben op de frequentie van de ontlasting, maar de uitkomsten van onderzoek zijn wisselend. Probiotica kunnen bij gebruik van antibiotica wel bijdragen aan een sneller herstel van de darmflora en verkorting van de duur van de diarree. Bij diarree door ernstige mucositis en verminderde afweer na chemotherapie kunnen probiotica mogelijk niet veilig worden gebruikt.

Aandachtspunten:

  • Ga na waardoor de diarree wordt veroorzaakt. Het voedingsadvies zal afhankelijk zijn van de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak niet kan worden weggenomen, kan voeding de diarree nauwelijks beïnvloeden.
  • Overleg met de arts over medicatie.
  • Bij ernstige en/of langdurige diarree bestaat een verhoogd risico op dehydratie, vooral bij oudere patiënten. Diarree kan leiden tot hypokaliëmie en metabole acidose. Wijs de patiënt op een ruime vochtinname en een royale zoutinname, indien hier geen contra-indicatie voor bestaat zoals hartfalen of nierinsufficiëntie. Adviseer zo nodig aanvulling met orale rehydratiezouten (ORS). Beoordeel of vocht en zout per infuus nodig is.
  • Bij paradoxale diarree: volg de adviezen zoals wordt beschreven bij obstipatie.
  • Bij doorgaand en substantieel gewichtsverlies volgens screeningsinstrument, verwijs naar de diëtist.
  • Bespreek met de patiënt deze voedingstips en geef ze eventueel mee. De voedingstips kunt u hier vinden: https://www.voedingenkankerinfo.nl/voedingstips-bij-diarree/.