Diarree

Artikel diarree bij kanker chemoDe oorzaak en aard van de diarree bepaalt het voedingsbeleid en de keuze van de medicatie.

Een onderbouwing van de voedingsadviezen bij diarree ten gevolge van mucositis door radio- en chemotherapie ontbreekt, omdat onderzoeken weinig eenduidige conclusies toelaten. Zowel een vetbeperking als een lactosebeperking geven doorgaans geen resultaat.

Probiotica (zuiveldrankjes met speciale bacteriën) zouden een gunstige werking hebben op de frequentie van de ontlasting, maar de uitkomsten van onderzoek zijn wisselend. Probiotica kunnen bij gebruik van antibiotica wel bijdragen aan een sneller herstel van de darmflora en verkorting van de duur van de diarree. Bij diarree door ernstige mucositis en verminderde afweer na chemotherapie kunnen probiotica mogelijk niet veilig worden gebruikt.

Aandachtspunten: