Voeding en kanker hygiene richtlijnen bij kankerAdviezen over de hygiëne van voedsel zijn noodzakelijk voor patiënten met een hematologische aandoening die met intensieve chemotherapie worden behandeld, al dan niet gecombineerd met een allogene- of autologe stamceltransplantatie. Deze patiënten hebben een verminderde afweer en een verhoogde kans op voedingsgerelateerde infecties heeft bij:

  • Neutropenie. Door intensieve chemotherapie neemt het aantal bloedcellen af. De patiënt is neutropeen of in ‘de dip’ als de hoeveelheid neutrofiele granulocyten lager wordt dan 0,5 × 109/l.
  • Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm door intensieve chemotherapie en/of bestraling, of door ernstige graft-versus-hostziekte van de darmen, waardoor pathogene bacteriën in de bloedbaan kunnen komen en sepsis veroorzaken.
  • Immuunsuppressiva, die afstoting van het transplantaat voorkomen na allogene stamceltransplantatie of bij graft-versus-hostziekte van de darmen.
  • Door de verminderde weerstand is er een verhoogd risico op voedingsgerelateerde infectie en daarom geldt de Hygiënische Voedingsrichtlijn (voorheen kiemarme voeding genoemd). Ook krijgt de patiënt antimicrobiële profylaxe zoals selectieve darmdecontaminatie (SDD). De indicatie voor hygiënische voedingsrichtlijnen wordt in ziekenhuizen op verschillende manieren omschreven. In de praktijk komt het er op neer dat het dieet:
  • Begint bij de start van de intensieve chemotherapie of bij de start van SDD.
  • Stopt bij ontslag of bij de stop van de SDD en de stop van de immuunsuppressiva.

Aandachtspunten: