Hygiƫnische voedingsrichtlijnen

Voeding en kanker hygiene richtlijnen bij kankerAdviezen over de hygiëne van voedsel zijn noodzakelijk voor patiënten met een hematologische aandoening die met intensieve chemotherapie worden behandeld, al dan niet gecombineerd met een allogene- of autologe stamceltransplantatie. Deze patiënten hebben een verminderde afweer en een verhoogde kans op voedingsgerelateerde infecties heeft bij:

Aandachtspunten: