Artikel colostoma/ileostomaEen ileostoma wordt aangelegd om de anastomose van de dikke darm goed te laten genezen of ter ontlasting voor de start van de behandeling. Dit stoma is doorgaans tijdelijk en zal na enkele weken tot maanden worden opgeheven. De uitgang van een ileostoma kan verstopt raken door grove of onverteerde voedingsresten. Tot twee à drie weken postoperatief is het risico op verstopping verhoogd, omdat de stoma-uitgang nog oedemateus is.

De gemiddelde fecesproductie is 500-750 ml omdat de ontlasting nog niet is ingedikt. Een grote hoeveelheid feces kan bij onvoldoende vocht- en zoutinname en/of opname leiden tot dehydratie en/of een zouttekort. Een ileostoma heeft een grote impact op de patiënt.

Sociaal gezien is een ileostoma een enorme inbreuk op de dagelijkse gang van zaken.

Aandachtspunten:

 • Ga na wat de klachten zijn en sluit dehydratie uit. Let hierbij op de hoeveelheid en kleur van de urine. Wees alert op dehydratie in een hete zomer.
 • Doorgaans is de stomaverpleegkundige al betrokken. De patiëntenvereniging (de Nederlandse Stomavereniging) biedt extra informatie.
 • Leg uit dat voeding een grote invloed heeft op de ontlasting.
  • Het verteringsproces is niet volledig en daarom ziet de ontlasting er anders en dunner uit.
  • Grove, onverteerde voedingsresten kunnen de stoma uitgang verstoppen, vooral vlak na de operatie.
  • Voedingsmiddelen kunnen extra gas, kleur en geurvorming geven.
  • Eetgedrag kan leiden tot extra gasvorming (drinken door rietje, snel eten, praten tijdens eten).
 • Als de ileostoma tot gewichtsverlies leidt, verwijs dan door naar de diëtist.
 • Bespreek met de patiënt deze voedingstips en geef ze eventueel mee. De voedingstips kunt u hier vinden: https://www.voedingenkankerinfo.nl/voedingstips-bij-een-ileostoma/.