Artikel kauw en slikproblemen bij kanker chemoKauw- en slikproblemen zijn er in veel gradaties. Tumoren in de mond of keel geven andere problemen dan slikklachten door verlammingen of stralingsschade. Wat een patiënt nog wel of niet kan eten, is heel wisselend en kan per patiënt  verschillen. Vaak zijn vlees, grove volkorenproducten, hard fruit en rauwe groente lastig. Soms is het voldoende als de voeding voldoende smeuïg is en gemakkelijk glijdt en zijn kleine stukjes en brokjes geen probleem; soms moet een voeding helemaal vloeibaar zijn. De keuze uit verschillende producten is dan beperkter.

Gemalen en vloeibare voeding is minder van smaak en ziet er vaak minder aantrekkelijk uit. Door het moeilijker kunnen kauwen en slikken duurt de maaltijd langer en is eten veel vermoeiender. Daardoor vermindert de inname en wordt de voedingstoestand gemakkelijk slechter. Een zachte of vloeibare voeding heeft doorgaans een groter volume, maar is armer aan energie en draagt daardoor bij aan een verdere verslechtering van de voedingstoestand. Obstipatie treedt vaak op doordat zachte of vloeibare voeding vaak arm is aan voedingsvezel.

Aandachtspunten:

  • Ga na wat de aard en de ernst van de kauw- slikproblemen zijn.
  • Overleg met de arts of verwijzing naar een logopedist wenselijk is. De logopedist kan adviezen geven over de gewenste consistentie en sliktechnieken.
  • Leg uit aan de patiënt dat het weglaten van voedingsmiddelen het risico op onvolwaardige voeding met zich mee kan brengen.
  • Leg uit dat door langdurig minder te eten of alleen zachte producten te eten gemakkelijk obstipatie kan ontstaan. Volg bij obstipatie relevante maatregelen.
  • Bij ernstige kauw- en slikproblemen is verwijzing naar diëtist nodig. Langdurig ernstige slikproblemen kan indicatie voor sondevoeding zijn.
  • Bespreek de voedingstips bij kauw- en slikproblemen en geef ze eventueel mee. De voedingstips kunt u hier vinden: https://www.voedingenkankerinfo.nl/voedingstips-bij-kauw-en-slikproblemen/