Misselijkheid en braken

Artikel misselijkheid braken bij kanker chemoBraken en misselijkheid kunnen verschillende oorzaken hebben. In 25% van de gevallen zijn meerdere oorzaken van misselijkheid en braken aanwijsbaar die tegelijkertijd voorkomen en elkaar kunnen versterken. Het tijdstip waarop braken optreedt, de hoeveelheid en de consistentie van het braaksel geven aanwijzingen over de onderliggende oorzaak.

Misselijkheid duurt soms langer dan de periode van braken en wordt als hinderlijker omschreven. Braken kan een gevoel van opluchting geven. (Langdurig) braken kan leiden tot een verminderde inname van vocht en voeding, dehydratie, ondervoeding, aspiratiepneumonie (vooral bij oudere patiënten) en oesofagitis. Door braken kan orale medicatie moeilijk of niet meer worden ingenomen. Zeer ernstig braken kan leiden tot het onderbreken of zelfs staken van de anti-tumorbehandeling.

Aandachtspunten: