Artikel osbtipatieObstipatie is een verstoring van het ontlastingspatroon waarbij de frequentie van de stoelgang is afgenomen, een harde, moeizame of pijnlijke ontlasting wordt geproduceerd, en de patiënt last heeft van een vol gevoel en/of buikpijn. Een normale defecatiefrequentie ligt tussen de drie keer per dag tot één keer per drie dagen.

Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van obstipatie, hetgeen de keus van laxantia bepaalt.

Mogelijke oorzaken:

 • Obstructie
 • Afname darmbeweging
 • Uitdroging
 • Slechte voedingstoestand
 • Verminderde inname van voeding danwel onvoldoende vezels en vocht
 • Inactiviteit en bedlegerigheid
 • Medicatie
 • Metabole afwijkingen zoals hypercalciëmie

Aandachtspunten:

 • Ga na wat de oorzaken voor de obstipatie kunnen zijn en of orale voeding mag worden gebruikt. Bij een obstructie kan er een contra-indicatie bestaan voor vezels of voor alle voeding.
 • Overleg met de arts over laxantia. Bij opiaten moeten altijd laxantia worden gebruikt.
 • Bedenk dat bij patiënten die onvoldoende kunnen drinken, een hoog vezelgehalte van de voeding of toepassing van vezelpreparaten af te raden is, omdat daardoor het probleem groter kan worden en risico op afsluiting toeneemt.
 • Bedenk dat het bij klachten van een verminderde eetlust en een vol gevoel belangrijk is dat de patiënt in ieder geval iets eet. Vezels hebben dan minder prioriteit.
 • Adviseer een ruim ontbijt om de darmperistaltiek op gang te brengen.
 • Leg de relatie uit tussen mogelijke oorzaken en de wijziging in het ontlastingspatroon.
 • Verwijs naar de diëtist als naast de obstipatie meerdere klachten spelen.
 • Bespreek de voedingstips en geef ze eventueel mee. De voedingstips kunt u hier vinden: https://www.voedingenkankerinfo.nl/voedingstips-bij-obstipatie/

Voedingsvezels kunnen bij obstipatie – mits gebruikt met voldoende vocht – het ontlastingspatroon voor een deel reguleren. Voedingsvezels versnellen de passagetijd door de darm en vergroten het volume van de ontlasting. Vezels worden onderverdeeld in oplosbare en onoplosbare vezels met ieder een eigen invloed op de darmwerking en komen in verschillende voedingsmiddelen voor. Het is daarom belangrijk om gevarieerd te eten.