Obstipatie

Artikel osbtipatieObstipatie is een verstoring van het ontlastingspatroon waarbij de frequentie van de stoelgang is afgenomen, een harde, moeizame of pijnlijke ontlasting wordt geproduceerd, en de patiënt last heeft van een vol gevoel en/of buikpijn. Een normale defecatiefrequentie ligt tussen de drie keer per dag tot één keer per drie dagen.

Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van obstipatie, hetgeen de keus van laxantia bepaalt.

Mogelijke oorzaken:

Aandachtspunten:

Voedingsvezels kunnen bij obstipatie – mits gebruikt met voldoende vocht – het ontlastingspatroon voor een deel reguleren. Voedingsvezels versnellen de passagetijd door de darm en vergroten het volume van de ontlasting. Vezels worden onderverdeeld in oplosbare en onoplosbare vezels met ieder een eigen invloed op de darmwerking en komen in verschillende voedingsmiddelen voor. Het is daarom belangrijk om gevarieerd te eten.