Vermoeidheid

Voeding en kanker vermoeidheidVermoeidheid bij kanker wijkt duidelijk af van de vermoeidheid die gezonde personen ervaren na fysieke of mentale inspanning. Vermoeidheid bij kanker is heviger en intenser, kan iemand plotseling overvallen, is niet evenredig gerelateerd aan geleverde inspanning en wordt slechts gedeeltelijk of helemaal niet beïnvloed door rust of slapen. De oorzaken die leiden tot een slechte voedingstoestand of verlies van spiermassa en spierkracht kunnen, afhankelijk van ziektestadium en prognose, soms worden aangepakt. Inmiddels is de waarde van beweging en intensieve training als bijdrage voor bestrijding van vermoeidheid aangetoond.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

De behandeling van vermoeidheid is complex en heeft indien mogelijk tot doel het wegnemen van de onderliggende oorzaken.

Daarbij kan een multidisciplinaire aanpak gewenst zijn. De combinatie van begeleiding voor voeding en beweging wordt vaak aangeboden in het traject rondom kanker. Steeds meer studies geven aan dat een dergelijke aanpak effectief is tegen klachten van vermoeidheid.

Aandachtspunten: