- Voeding en Kanker Info - https://www.voedingenkankerinfo.nl -

Beschermt kefir tegen kanker?

Voeding en Kanker info - kefir

Voeding en Kanker info - kefir

Op basis van het huidige (vaak kleinschalig en op reageerbuis of proefdier gebaseerd) onderzoek, kan geen conclusie getrokken worden of er een relatie bestaat tussen de consumptie van kefir en kanker. Dit moet toekomstig onderzoek uitwijzen.

Productie proces

Kefir is een zuivelproduct van Turkse oorsprong. Het bevat een unieke samenstelling van melkzuur en een alcoholische gisting van lactose (melksuiker) in de melk. Het wordt gemaakt door kefirkorrels (die micro-organismen bevatten) toe te voegen aan melk. Deze micro-organismen uit de korrels vermenigvuldigen zich waarbij o.a. melkzuur en wat alcohol wordt gevormd. Het eindproduct kefir heeft door dit productieproces een unieke smaak gekregen. In de kefir zijn levende bacteriën aanwezig.  Kefir behoort tot de ‘probiotica’.

Gezondheidseffecten kefir

Er is onderzoek naar kefir en kanker gedaan in de vorm van reageerbuisonderzoek en proefdieronderzoek. Het merendeel van de onderzoeken naar kefir en kanker laten hetzelfde zien. In de meeste studies werd de tumorgroei in muizen met borstkanker of longkanker geremd. Bij studies in muizen en ratten met andere tumoren was er geen gunstig effect van kefir op de groei van de tumor. Er zijn in proefdieren geen ongunstige effecten van kefir op kanker gevonden.

Er is geen onderzoek bij mensen gedaan naar het effect van kefir op het ontstaan van kanker of bij de behandeling van kanker. Resultaten van proefdieronderzoek kunnen niet zonder meer overgebracht worden op mensen. Er zal dus eerst onderzoek bij mensen gedaan moeten worden om conclusies te kunnen trekken over de relatie tussen kefir en kanker.