Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker is een project van IKNL in samenwerking met de patiëntenorganisaties Hematon, HOOFD-HALS, Longkanker Nederland en Kanker.nl en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF).
In dit project staat meer aandacht voor psychosociale zorg bij ernstig somatische aandoeningen centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen). Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit.