Op dit moment is er onvoldoende bewijs dat vitamine D het ontstaan van borstkanker kan tegengaan.

Resultaten van studies naar vitamine D en het risico op het ontstaan van borstkanker zijn tegenstrijdig. Wanneer een groot aantal studies op een rij worden gezet, wordt er geen verband gezien tussen de hoogte van vitamine D in het bloed en het ontstaan van borstkanker.

Daartegenover staat dat een andere grote studie laat zien dat hoe hoger de hoeveelheid vitamine D in het bloed, des te lager het risico op het ontstaan van borstkanker. Dit effect werd echter alleen maar gezien bij vrouwen na de overgang. In 2014 zijn de resultaten van 24 studies, waaraan tezamen ruim 30.000 mensen deelnamen, bekeken. Deze overzichtsstudie laat zien dat er geen verschil bestaat in risico op het krijgen van borstkanker tussen vrouwen met een vitamine D inname die de behoefte dekt en vrouwen die te weinig vitamine D binnenkrijgen. Een overzichtsstudie uit 2016 bevestigt dit beeld.

In 2017 is een onderzoek verschenen waarbij vrouwen na de overgang gedurende vier jaar vitamine D supplementen of een placebo slikten. Bij dit onderzoek werd geen verschil gevonden in het voorkomen van borstkanker tussen de vrouwen die vitamine D slikten of de placebo slikten.

Meer over vitamine D

Wat is vitamine D en waarvoor heb ik het nodig? Dat leest u bij Vitamine D.

Effect van vitamine D supplement

De afgelopen jaren is een grote studie uitgevoerd onder meer dan 25000 mensen. De helft van deze mensen moest gedurende vijf jaar dagelijks een vitamine D supplement met 50 microgram vitamine D3 slikken, de andere helft slikte een placebo. Doel van de studie was kijken of mensen die een vitamine D supplement gebruikten, minder vaak kanker kregen dan de mensen die een placebo kregen. 13% van deze mensen had een tekort aan vitamine D bij aanvang van de studie; evenveel mensen in de vitamine D groep als in de placebo groep. Na een jaar was de hoeveelheid vitamine D in het bloed met 40% toegenomen bij de mensen in de vitamine D groep. Bij de mensen in de placebo groep was dit gelijk gebleven. Na afloop van deze vijf jaar was er geen verschil te zien tussen beide groepen: mensen in beide groepen kregen even vaak kanker, en er stierven in beide groepen evenveel mensen aan kanker. Ook specifiek voor borstkanker werd geen verschil gevonden tussen beide groepen mensen.

Deze studie lijkt te laten zien dat het nemen van een vitamine D supplement het risico op het krijgen van kanker niet beïnvloedt.

Vitamine D tegen botontkalking

Vitamine D is nodig om de botten en spieren sterk te houden, en om botontkalking te voorkomen. Volg de richtlijnen om botontkalking te voorkomen: wees actief en beweeg dagelijks in de buitenlucht en let op uw voeding. Volg de aanbevelingen van het Voedingscentrum voor een gezonde voeding. Verder kan extra vitamine D helpen botontkalking tegen te gaan bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Boven de 70 jaar helpt extra vitamine D bij mannen en vrouwen het risico op vallen en botbreuken te verminderen.

Doe de vitamine D test om te ontdekken of u extra vitamine D nodig heeft. Als u twijfelt of uw vitamine D gehalte in het bloed goed is, kunt u dit laten controleren door uw arts of diëtist. Als u een tekort heeft, is het verstandig om dit aan te vullen tot de benodigde hoeveelheid.

Bij het Voedingscentrum vindt u een tabel met wie hoeveel vitamine D moet slikken. Wanneer er geen tekort is aan vitamine D in uw bloed en valt u niet binnen de groepen waarvoor een advies geldt, dan adviseren wij u om geen vitamine D-supplement te slikken.