Voeding en Kanker info - Visolie

Dat is op dit moment nog onduidelijk. Er zijn studies, waaronder het overzichtsrapport van het World Cancer Research Fund uit 2018, die aantonen dat een hoge hoeveelheid vitamine D in het bloed samenhangt met een lager risico op het krijgen van dikkedarmkanker. Er zijn ook studies waarbij dit effect niet gevonden wordt.

Een onderzoek uit 2016 waarbij verschillende studies zijn samengevoegd, laat zien dat het risico op het ontstaan van dikkedarmkanker 30 tot 40% lager is bij mensen met hogere waarden aan vitamine D in het bloed in vergelijking met mensen met lagere waarden.

Een andere overzichtsstudie, waarin resultaten van bijna een miljoen deelnemers zijn samengevoegd, liet zien dat zowel mensen met een vitamine D inname die de behoefte dekt als een hoger niveau van vitamine D in het bloed een lager risico hadden op dikkedarmkanker dan mensen met een te lage inname aan vitamine D of een lage waarde aan vitamine D in het bloed.

Een hoog niveau van vitamine D in het bloed kan op verschillende manieren ontstaan. Het vitamine D gehalte in het bloed wordt namelijk beïnvloed door verschillende factoren als de hoeveelheid vitamine D uit de voeding (bijvoorbeeld uit vette vis of halvarine), het gebruik van vitamine D supplementen, zonlicht (vitamine D wordt in de huid onder invloed van zonlicht aangemaakt), het wel of niet hebben van overgewicht en het wel of niet roken.

Meer over vitamine D

Wat is vitamine D en waarvoor heb ik het nodig? Dat leest u bij Vitamine D.

Effect van vitamine D supplement

De afgelopen jaren is een grote studie uitgevoerd onder meer dan 25000 mensen. De helft van deze mensen moest gedurende vijf jaar dagelijks een vitamine D supplement met 50 microgram vitamine D3 slikken, de andere helft slikte een placebo. Doel van de studie was kijken of mensen die een vitamine D supplement gebruikten, minder vaak kanker kregen dan de mensen die een placebo kregen. 13% van deze mensen had een tekort aan vitamine D bij aanvang van de studie; evenveel mensen in de vitamine D groep als in de placebo groep. Na een jaar was de hoeveelheid vitamine D in het bloed met 40% toegenomen bij de mensen in de vitamine D groep. Bij de mensen in de placebo groep was dit gelijk gebleven. Na afloop van deze vijf jaar was er geen verschil te zien tussen beide groepen: mensen in beide groepen kregen even vaak kanker, en er stierven in beide groepen evenveel mensen aan kanker. Ook specifiek voor dikkedarmkanker werd geen verschil gevonden tussen beide groepen mensen.

Deze studie lijkt te laten zien dat het nemen van een vitamine D supplement het risico op het krijgen van kanker niet beïnvloedt.

Adviezen

Vitamine D is nodig om de botten en spieren sterk te houden, en om botontkalking te voorkomen. Volg de richtlijnen om botontkalking te voorkomen: wees actief en beweeg dagelijks in de buitenlucht en let op uw voeding. Volg de aanbevelingen van het Voedingscentrum voor een gezonde voeding. Verder kan extra vitamine D helpen botontkalking tegen te gaan bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Boven de 70 jaar helpt extra vitamine D bij mannen en vrouwen het risico op vallen en botbreuken te verminderen.

Doe de vitamine D test om te ontdekken of u extra vitamine D nodig heeft. Als u twijfelt of uw vitamine D gehalte in het bloed goed is, kunt u dit laten controleren door uw arts of diëtist. Als u een tekort heeft, is het verstandig om dit aan te vullen tot de benodigde hoeveelheid.

Bij het Voedingscentrum vindt u een tabel met wie hoeveel vitamine D moet slikken. Wanneer er geen tekort is aan vitamine D in uw bloed en valt u niet binnen de groepen waarvoor een advies geldt, dan adviseren wij u om geen vitamine D-supplement te slikken.