Wanneer genezing niet meer mogelijk is

Voeding en Kanker info - patient
Als u de diagnose kanker krijgt, zal er in eerste instantie gekeken worden naar welk behandeltraject er nodig is voor genezing. Genezing van kanker is echter helaas niet altijd mogelijk. Wat kunt u dan doen?

De palliatieve fase

Het kan behoorlijk schrikken zijn als u te horen hebt gekregen dat u niet meer beter wordt. U komt dan in de palliatieve fase terecht. Het betekent niet altijd dat u snel komt te overlijden. Door verbetering in behandelmethoden en technieken kunnen mensen nog lang leven wanneer genezing niet meer mogelijk is.

In de palliatieve fase richt men zich op het verlichten van klachten en symptomen en meer op verbeteren van kwaliteit van leven en minder op het wegnemen van de oorzaak. Ook is er in deze fase meer aandacht voor emotionele, sociale en spirituele aspecten voor zowel de patiënt als de naasten.

Goed eten blijft belangrijk

Iemand in de palliatieve fase kan nog een lange tijd leven met relatief weinig klachten. Deze palliatieve fase kan soms jaren duren. Om zo fit mogelijk te blijven in deze periode is het belangrijk om goed te eten. Het lichaam heeft hiervoor een gezonde voeding nodig volgens de Schijf van Vijf. Daarnaast is het verstandig om zoveel mogelijk in beweging te blijven. De combinatie van voeding en beweging zorgt ervoor dat het lichaam zo goed mogelijk in conditie blijft.

Vraag om hulp

Om te weten welke activiteiten u kunt ondernemen om uw lichaam zo sterk mogelijk te houden, kunt u advies krijgen over gerichte training van een gespecialiseerde fysiotherapeut en om te weten wat u het best kunt eten kunt u een persoonlijk voedingsadvies krijgen van een gespecialiseerde (oncologie) diëtist. Hierdoor is het mogelijk om sommige klachten te beperken en uzelf een langere tijd zo fit mogelijk te voelen. Dit kan ook helpen op psychische en sociale vlakken.

Bespreek altijd met uw behandeld arts wat in uw situatie mogelijk is. Soms biedt een ziekenhuis een traject aan waar een fysiotherapeut en diëtist bij betrokken zijn. In zo’n traject is het doel het lichaam zo sterk mogelijk te houden.

Ook kan het prettig zijn om mentale ondersteuning te krijgen, voor u en uw naasten. Uw arts of verpleegkundige kan u doorverwijzen naar een psycholoog, maatschappelijk werker of andere hulpverlener binnen of buiten het ziekenhuis. Ook lotgenotencontact kan prettig zijn. Via verwijsgidskanker.nl kunt u hulpverleners vinden.

Klachten- en pijnbestrijding

In de palliatieve fase ligt de focus vaak op het bestrijden van klachten en pijn. Soms kan een arts oordelen dat er nog een aanvullende behandeling gestart kan worden met bijvoorbeeld bestraling en chemotherapie. Soms is alleen pijnbestrijding mogelijk met pijnstillers.

Ook aanpassingen in de voeding kunnen bepaalde klachten verminderen. Dan is er advies nodig van een (oncologie) diëtist. Wanneer er klachten zijn, is het goed om deze te bespreken met de behandelend arts of huisarts, zodat zij samen met u kunnen kijken naar de mogelijkheden om deze te verlichten.

De laatste levensfase

Wanneer u in de laatste fase van de ziekte/uw leven terechtkomt, dan zal het voornaamste doel van een eventuele behandeling zijn om de klachten die er zijn zoveel mogelijk te verlichten. Eten wordt minder belangrijk en het is in deze fase niet meer noodzakelijk dat u voldoet aan de richtlijnen voor een gezonde voeding. Het is normaal dat uw belangstelling voor eten en drinken in deze fase afneemt. Uw arts of diëtist kan u in deze fase ondersteuning bieden.

Meer lezen